Tapu işlemleri ile ilgili konuda, kişilerin akıllarında bazı sorular olabilir. Bununla ilgili aşağıda verilen bilgiler, dikkatli şekilde okunmalı, böylelikle bu konu ile ilgili akıllarda oluşan her türlü soru yanıt bulmuş olacaktır. Tapu ile ilgili durumlar söz konusu olduğunda, problemsiz ve çabuk sonuçlara ulaşabilmek için işlem sırasının düzenli olması gerekir. Bu konuda doğru bilgi edinilerek işlerin kolaylaşması sağlanır.

Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tapu işlemlerinde tapu dairesine gidilmeden parsel sorgu ile alınacak olan gayrimenkulün yeri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bunun için öncelikle tapunun fotokopisini alınarak belediyeye gidilip gayrimenkulün üzerinde emlak vergisi borcu olup olmadığının belirlemesi yapılmalıdır. Bunların yanı sıra gayrimenkule ait imar bilgileri, iskanlı ve DASK durumu kontrol edilmelidir.

Tapu İşlemi İçin Hangi Belgelerin Olması Gerekir?

Ayırca gayrimenkul satın almadan önce o gayrimenkul ile ilgili bilgilere ulaşmak için ada parsel sorgulama yaptırmaları gerekir.  Bundan sonra ise tapu işlemleri için gerekli belgeleri hazırlamak gerekir.

Bu belgeler;

Yetkili belgesi ve kimlik ( Gayrimenkul sahibi ile alacak kişinin ya da bu alanda yetkisi bulunan temsilcilerinin kimliği ve yetki belgesi)
İcra Müdürlüğü’nün Satış Belgesi (Bu durum, cebri icra yolu ile satılan gayrimenkul için geçerli)

Mahkeme belgesi ( Ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satış yapılmış ise)

Zorunlu Deprem Sigortası
Belediye tarafından alınan Emlak Vergisi kıymetini gösterir belge
şeklinde sıralanabilir. Ayrıca binanın satış şekline göre farklı evraklar da talep edilebilir.

Tapu İşlemlerinde Dikkatli Olmak Gerekir

Tapu işlemlerinde kişiler, kendileri ya da noter tasdikli vekaletname ile görevli kıldığı kişiler tarafından yapılmalıdır. Tapu Müdürlüklerinde yapılacak olan tapu işlemlerinin çabuk şekilde yapma vadinde bulunan asılsız ve hiç bir yetkiye sahip olmayan kişilere asla güvenilmemelidir.
Ada parsel sorgulama ile birlikte gayrimenkul hakkında bütün bilgilere ulaştıktan ve düzenli tapu işlemleri yapıldıktan sonra sorunsuz şekilde gayrimenkul sahibi olmak oldukça kolay hale gelir.

Birikimevim ile ev satın alma hakkında her türlü bilgi ve hizmeti alarak hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.